Studia Podyplomowe 2017/18

 

 


PLIK Z MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI DLA STUDENTÓW KIERUNKU: RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ W SFP (ZAJĘCIA 20.01.2018 R.)PLIKI Z MATERIAŁAMI DYDAKTYCZNYMI DLA STUDENTÓW KIERUNKU HANDEL ZAGRANICZNY:

PLIK 1 PLIK 2 PLIK 3

Reklamy

FINANSE – Kurs wyrównawczy


Lektura obowiązkowa:

  1. Bank centralny w strukturze systemu bankowego [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.1, s. 201-218]
  2. Banki komercyjne [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.2, s. 219-233]
  3. Niebankowe instytucje finansowe [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 5.3, s. 234-291]
  4. Finanse władzy publicznej [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.1, s. 313-346]
  5. Finanse przedsiębiorstwa [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.2, s. 347-371]
  6. Finanse gospodarstw domowych [Finanse. Kategorie. Zjawiska i procesy. Podmioty. Praca zbiorowa pod red. H. Zadory, Difin, Warszawa 2015, rozdz. 6.3, s. 371-389]